FRESHY PROJECT
EATABLE FURNITURE

BUILD AND DESIGN
“BUILD YOUR IDEA HAPPEN”

RESEARCH
“TOUCH TO THE NATURE FOR
BETTER LIVING”

U - HEALTHY

TOUCH TO THE NATURE
FOR BETTER LIVING .

ABOUT US

บริษัท ยู-เฮลธี จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยมีสำนักงานแห่งแรก ณ จ.เชียงใหม่ เราเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้น ดีขึ้น ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผนวกกับนวัตกรรมใหม่ที่ได้เราได้สร้างสรรค์ขึ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการดำเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่ การค้นคว้าวิจัยและพัฒนา , เทคโนโลยีเกษตร, ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม, การพัฒนาบ้านขนาดเล็ก และงานด้านออกแบบตกแต่งภายใน งานโครงสร้าง ด้วยการใช้ชีวิตทของคนปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของผู้คนสู่อนาคต

VISION

“ เป็นผู้นำการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสุขภาพสู่ Lifestyle แห่งอนาคต ”

MISSION

1.พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรม ที่ทันสมัย
2.สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและมี คุณภาพ สู่ผู้คน
3.พัฒนาบุคคลากรในองค์กรให้มีพลังความมุ่งมั่น และมีคุณธรรม

INTRODUCTION

ด้วยการใช้ชีวิตของผู้คน ณ ปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญ การดูแลสุขภาพมากขึ้น นวัตกรรมในการช่วยให้ผู้คนมี สุขภาพที่ดี จึงมีบทบาทกลายเป็นเทรนด์ระดับนานาชาติ มากไปกว่านั้นเทคโนโลยีต่างๆที่มีความโดดเด่นถูกผลิต สู่ตลาดมากมาย อีกทั้งใช้งานได้ง่ายดาย เหล่านี้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชวิตของผู้คน ที่มีความคาดหวังการใช้ชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพดี

ยู-เฮลธี เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ ผู้คนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลตนเอง การใช้ชีวิต ทั้งกายและใจ อีกทั้งเรายังได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ผสานกับเทคโนโลยีทีทันสมัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑี่จะกลายเป็นการเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคน ณ ปัจจุบันสู่อนาคต

U - HEALTHY

BE HAPPIER WITH DESIGN
YOUR LIFESPACE .

FRESHY PROJECT

'เฟรชชี่โปรเจค ( Freshy project ) ภายใต้แนวคิด "เฟอร์นิเจอร์กินได้"

ผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังพัฒนาสู่การเป็น "สมาร์ทเฟอร์นิเจอร์ และ สมาร์ทฟาร์ม" โดยที่ปลายทางจะถูกวางสวยงามในบ้านคุณ ทำให้สุขภาพคุณดีขึ้นได้อีก ด้วยพืชพันธุ์ที่คุณสามารถเลือกสรรปลูกได้เองตามใจชอบ

เราเริ่มต้นด้วยการนำเอาโครงสร้างอลูมิเนียมที่มีคุณสมบัติเด่นหลายๆด้าน มา

สร้างสรรค์กับวัสดุอื่นเพื่อให้ได้เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์แปลกใหม่ และด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันอยู่กับการใช้เทคโนโลยี เราจึงได้ต่อยอดแนวคิดนี้ด้วยการเริ่มคิดค้นระบบที่จะสามารถให้คุณมีชีวิตที่สมาร์ทมากขึ้น อีกทั้งยังง่ายมากขึ้น

เพียงปลายนิ้วสัมผัส '

RESEARCH

“Aim to create a new Innovation for better living”

"ค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่สู่การสร้างสรรค์แห่งอนาคต" จากการติดตามเมกะเทรนด์ระดับนานาประเทศ เกี่ยวกับการตื่นตัวของผู้คนเพื่อการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น การมีชีวิตอยู่ที่ยาวนานขึ้น

บริษัท ยู-เฮลธี จำกัด จึงได้เริ่มต้นแนวคิดธุรกิจ ด้วยการพัฒนา ค้นคว้า ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม ที่จะสามารถเติมเติมการใช้ชีวิตคนยุคปัจจุบันสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต เราจึงเริ่มต้นโครงการวิจัยหลากหลายแขนง โดยที่บริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานวิจัยแต่ละด้านให้ครอบคลุมเป้าหมายที่เราต้องการมากที่สุด

BUILD & DESIGN

“TOUCH TO THE NATURE FOR BETTER LIVING”
Be happier with design your life space


“เพราะเราเชื่อว่าการใช้ชีวิตแวดล้อมด้วยบรรยากาศที่ใกล้ชิดธรรมชาติ สามารถเติมอารมณ์แห่งความสุขของคุณได้ นี่คือ หนึ่งสิ่งที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ยืนยาว”

เราจึงมีบริการออกแบบพื้นที่ภายในบ้าน พื้นที่ส่วนตัว หรือแม้แต่พื้นที่องค์กรคุณให้ได้สัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติและความมีชีวิตชีวาของพันธุ์พืชสีเขียวมากขึ้น

นอกจากการออกแบบแล้ว เรายังมีการบริการสร้างพื้นที่จริงจากแบบสู่ความจริงของคุณอีกด้วย

LASTEST PROJECT

Let us build your idea happen

 • PROJECT : FRESH BOX

  LOCATION : RIMPING@KADRUAMCHOK

  YEAR : 2019

  DESIGN BY : U-HEALTHY

  CONSTRUCTION BY : U-HEALTHY

 • PROJECT : PLAN FACTORY

  LOCATION : MAEJO UNIVERSITY

  YEAR : 2019

  DESIGN BY : U-HEALTHY

  CONSTRUCTION BY : U-HEALTHY

 • PROJECT : HYDROPONIC BOOK SHELF SET

  LOCATION : MAEJO UNIVERSITY

  YEAR : 2019

  DESIGN BY : U-HEALTHY

  CONSTRUCTION BY : U-HEALTHY

 • PROJECT : FRESH BOX

  LOCATION : RIMPING@KADRUAMCHOK

  YEAR : 2018

  DESIGN BY : U-HEALTHY

  CONSTRUCTION BY : U-HEALTHY

 • PROJECT : SMART FARM

  LOCATION : CHIANGMAI DESIGN WEEK 2018

  YEAR : 2018

  DESIGN BY : U-HEALTHY

  CONSTRUCTION BY : U-HEALTHY

 • PROJECT : Tower structure

  LOCATION : Promenada Chiangmai

  YEAR : 2018

  DESIGN BY : U-HEALTHY

  CONSTRUCTION BY : U-HEALTHY

 • PROJECT : Event Booth structure

  LOCATION : Promenada Chiangmai

  YEAR : 2018

  DESIGN BY : U-HEALTHY

  CONSTRUCTION BY : U-HEALTHY

 • PROJECT : Eatable Furniture

  LOCATION : Homeglai Cafe & Restaurant

  YEAR : 2019

  DESIGN BY : U-HEALTHY

  CONSTRUCTION BY : U-HEALTHY

 • PROJECT : Kiosk Cha Tra Mue

  LOCATION : Cha Tra Mue

  YEAR : 2018

  DESIGN BY : U-HEALTHY

  CONSTRUCTION BY : U-HEALTHY